Zprávy z všeobecného gymnázia:
celý text...
Dne 1. 5. 2017 bude vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení na Bankovní akademii pro školní rok 2017/2018.

z20170131.jpg
Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2017/18
Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče do 1. ročníků Bankovní akademie – Gymnázia a Střední odborné školy, a.s. Více zde.

celý text...
12.05.2017  Studenti kvinty, sexty, septimy a prvního ročníku SOŠ se rozhodli pomoci při 21. ročníku Českého dne proti rakovině 2017,  který proběhl ve středu 10. května.

celý text...
02.05.2017  Přehled přijatých žáků najdete v přiloženém PDF souboru. Poučení pro uchazeče: Svůj úmysl se vzdělávat v daném oboru vzdělání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.

celý text...
19.04.2017  V pátek 10. dubna 2017 se na VŠFS konal 7. ročník Šachového turnaje středních a jazykových škol. Turnaj čtyřčlenných družstev se hrál švýcarským systémem na 7 kol hracím tempem 15 minut na partii.