Školská rada

Složení školské rady Bankovní akademie:

Za zřizovatele

Dr. Bohuslava Šenkýřová

Mgr. Emil Šenkýř, Dis .

Ing. Zuzana Balžanková

Za pedagogický sbor

Ing. Mgr. Lara Turinová

Mgr. Jiří Soukup

PhDr. Kamil Kotlík Ph.D.

Za rodiče nezletilých žáků

Mgr. Eva Žilková– zástupce rodičů BAG8

JUDr. Jan Kubíček – zástupce rodičů BAG8

Jiří Urban – zástupce rodičů SOŠ

Za zletilé žáky

Klára Kubíčková