Školská rada

Složení školské rady Bankovní akademie:

Za zřizovatele

Bohuslava Šenkýřová

JUDr. Emil Šenkýř, Dis.

Ing. Zuzana Balžanková

Za pedagogický sbor

Ing. Michaela Fleischmannová

PhDr. Kamil Kotlík Ph.D.

PhDr. Marek Matějka 

Za rodiče nezletilých žáků

Ing. Mgr. Eva Žilková – zástupce rodičů gymnázia

Ing. Lenka Havlíčková – zástupce rodičů gymnázia

Ing. Josef Brázda – zástupce rodičů SOŠ

Za zletilé žáky

Magdaléna Kotrčová – žákyně oktávy gymnázia