Exkurze na zámek v Nižboru

28.09.2017

V pondělí 25.9. se třídy prima a sekunda vydaly na zámek v Nižboru, kde pro ně odborníci z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech připravili vzdělávací program "Příběh archeologie".

V úvodní krátké přednášce si žáci zopakovali, čím se vědní obor archeologie zabývá a seznámili se s jednotlivými postupy při archeologickém výzkumu. V prakticky zaměřené části programu si tyto postupy vyzkoušeli a výsledky svého zkoumání zapisovali do badatelských listů. Nakonec si v expozici prohlédli skutečné archeologické nálezy z mnoha oblastí Středočeského kraje. 

Dle pozitivních ohlasů uvažujeme o tom, že tuto exkurzi zařadíme do výukového programu dějepisu.