12. ročník soutěže Den s médii

14.12.2017

Bankovní akademie pořádala 8. prosince soutěž Den s médii pro žáky 5. tříd ZŠ v Praze. Do soutěže se přihlásilo 20 týmů z různých základních škol. S organizací soutěže pomáhali studenti 5. a 6. ročníku gymnázia. Prostřednictvím prezentace, kterou připravila pracovnice marketinkového oddělení p. Věra Veselá, si žáci připomněli zásady reklamní tvorby.

Družstva měla možnost předvést své komunikační schopnosti a uplatnit výtvarné a herecké nadání. Nenásilnou formou si děti osvojily některé poznatky z mediální výchovy. Každý si odnesl malý dárek od Bankovní akademie a pro nejlepší družstva byly připraveny krásné školní batohy.

Gratulujeme vítězům:

1. Fak. ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 5 – Smíchov
2. ZŠ a MŠ Červený vrch, Praha 6
3. ZŠ U Krčského lesa, Praha 4