Mercado 2017

21.12.2017

Milí studenti kvarty,

každým rokem poté, co uspořádám "Mercado", jsem požádána vedením školy, abych o proběhlé akci napsala pár vět. Tentokrát jsem se rozhodla napsat pár vět ne k akci, nýbrž k vám organizátorům.

V tomto roce měl být výše zmíněný projekt již v režii tercie. Podvolila jsem se vašemu naléhání, že byste i letos moc rádi v této charitativní akci pokračovali právě vy, i přestože jsem nabízela dvě další možné projektové činnosti, o kterých jsem přesvědčena, že by vás mohly zajímat a bavit.

Trvali jste však na Mercadu, navíc jste chtěli do projektu zapojit i druhou polovinu třídy.

Upřímně jsem téměř nevěřila, že se tato akce v rámci celé třídy podaří.

Vy jste mě však přesvědčili o opaku. Ukázali jste, že dokážete být skvělá parta, když jde o dobrou věc. Že vám nejsou lhostejné příběhy dětí, které jste pročítali, když jste z dlouhého seznamu vybírali, pro koho se stanete Ježíškem. Dokázali jste naslouchat jeden druhému a přemýšlet o tom, co ten druhý právě říká. A co je na tom to nejpodstatnější: došli jste ke kompromisu, ke společnému závěru. 

Bylo moc příjemné být součástí vašich debat o tom, čím a komu můžete udělat dárky větší radost, jestli má hmotný dar vyšší hodnotu než prožitek z divadla a jiné...

Každý z vás jste musel do projektu kromě práce nainvestovat i nemalé finanční prostředky. 

Bylo pro mne velkým překvapením, když jste se ještě po akci domluvili, že mezi sebou v kvartě dovyberete peníze na těžce postiženého chlapečka. 

Moc děkuji za to, co jste udělali….především pro ty druhé, ale ve své podstatě právě i sami pro sebe.

A samozřejmě je na místě poděkovat všem, kteří přišli a svým nákupem tuto charitativní akci podpořili…….!!!

Hezké Vánoce všem
Radka Johnová

 

V projektu se celkem vybralo 3 380 Kč + 400 Kč dodatečně v kvartě, které se rozdělilo mezi následující děti http://jezisek.zajiceknakoni.cz/:

1) Anabel  (2 roky).........340 Kč (dětské plenky)

2) Adam  (12 let )...........800 Kč (lístky na muzikál)

3) Luboš (12 let)............600 Kč (příspěvek na kolo)

4) Tomáš (29 let) ..........600 Kč (léky)

5) Liduška  (8 let)..........400 Kč (pleny)

6) Mikulášek  (3roky).....640 Kč (léky) + 400 Kč od kvarty