Matematický klokan

08.04.2018

V pátek 16. 3. se i na naší škole stejně jako na stovkách jiných po celé zemi konala soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN. Zúčastnili se jí žáci primy a sekundy v kategorii Benjamín, tercie v kategorii Kadet a kvinty a část sexty v kategorii Junior. Jednotlivé úlohy testovaly na zajímavých příkladech hlavně logické myšlení v předem daném časovém limitu.

Nejlépe se v jednotlivých kategoriích umístili: Filip Zykán z 2.A8, Nicholas Novelle z 3.A8 a Anna Havlíčková z 5.A8.

Všem vítězům blahopřejeme a ostatním přejeme hodně štěstí v příštím ročníku.