Experience Great Britain

12.04.2018

Dne 23. března 2018 se třída 1.A8 v počtu 12 dětí zúčastnila v doprovodu Bc. Simony Sárköziové akce s názvem “Experience Great Britain“, která byla pořádána pod záštitou Britského velvyslanectví v Praze a Britské obchodní komory se zastoupením v Praze.

Během našeho setrvání na akci byla k vidění pěvecká vystoupení dětských pěveckých sborů, které prezentovaly nacvičené anglické písně doprovázené hrou na housle a jiné hudební nástroje. Mezi těmito vystoupeními proběhlo zahájení akce, která probíhala samozřejmě kompletně v anglickém jazyce. Hlavním lákadlem této akce ale byly stánky vystavovatelů a zejména pak prodejců, jejichž prostřednictvím si děti mohly užít a okusit Velkou Británii. Jako první jsme se s dětmi zastavili u stánku British Council, kde si děti vyplnily kvíz a zapojily se tak do soutěže (výherci byli kontaktováni e-mailem), dále zde probíhal u jiného stánku vědomostní kvíz týkající se Velké Británie. Akci však vévodily stánky s typicky britskými potravinami, sladkostmi a nápoji, většina dětí proto neváhala a vrhla se na stánek se sladkostmi a stánek, kde se prodávala typická pochoutka Fish & Chips. Tyto stánky doplňovaly ještě stánky s typickými britskými produkty jako staré zvonky na kola či šperky. Aby nám nebylo nic odepřeno, okusili jsme bohužel i typické britské počasí, naši návštěvu doprovázel po skoro celou dobu poměrně silný déšť.

Simona Sárköziová