Světluška na Bankovní akademii

04.10.2018

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.
Do projektu se od roku 2003 zapojuje nespočet dárců a dobrovolníků a my jsme tento rok nesměli chybět.

Díky iniciativě septimy a třem studentům z tercie, kteří se do akce zapojili, se podařilo získat pro Světlušku částku ve výši 25 031,- korun. Jistě za zmínku stojí, že jen samotným prodejem sbírkových předmětů nadace napříč společenstvím škol se vybralo 7 777,- Kč.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem zúčastněným dobrovolníkům z řad našich studentů za jejich aktivitu a pomoc při organizaci celé sbírky. Samozřejmě velké poděkování všem, kteří svým nákupem na konto pro osoby se zrakovým postižením přispěli.

Radka Johnova