Pražský glóbus 2018

28.11.2018

Žáci Bankovní akademie se pravidelně aktivně zúčastňují mnoha vědomostních soutěží, a to jak oborových olympiád, tak také dalších, tematicky zaměřených soutěží. Jednou z nich je i geografická celopražská soutěž Pražský glóbus, která je kromě tradičního učiva zaměřena také na region našeho hlavního města a testuje tak hravou formou znalosti vlastního mezoregionu. O tuto soutěž je mezi pražskými školami tradičně vysoký zájem.

Letošního ročníku se na naší škole zúčastnilo celkem 19 žáků ve 2 kategoriích. Školní kola vyhráli a do celopražského finále nakonec postoupili: Mia Štechmilerová (tercie) v kategorii B a Matěj Zelinka (septima) v kategorii C. Krajské finále se konalo ve dnech 20. – 21. 11. 2018 na Stanici Přírodovědců a Matěj Zelinka se stal i úspěšným řešitelem tohoto kola.

Bankovní akademie kromě jiného také garantuje tvorbu a vyhodnocení školních kol pro všechny zúčastněné pražské školy jako i krajské finále (obojí v kategorii B).

Kamil Kotlík