Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2017/18

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče do 1. ročníků Bankovní akademie – Gymnázia a Střední odborné školy, a.s. takto:

Ve školním roce 2017/18 Bankovní akademie otevírá

na gymnáziu:

 • jednu třídu v osmiletém studijním oboru (79-41-K/81) denního studia se všeobecným zaměřením (přijato bude max. 25 žáků)
 • jednu třídu ve čtyřletém studijním oboru (79-41-K/41) dálkového studia se všeobecným zaměřením (přijato bude max. 15 žáků)

na střední odborné škole:

 • jednu třídu čtyřletého studijního oboru ( 63-41-M/01 ) Ekonomika a podnikání v denním studiu se zaměřením na Bankovnictví a pojišťovnictví (přijato bude max. 25 žáků)
 • jednu třídu čtyřletého studijního oboru (63-41-M/01  ) Ekonomika a podnikání v dálkovém studiu se zaměřením na Bankovnictví a pojišťovnictví (přijato bude max. 25 žáků)

Termíny přijímacích zkoušek:

denní osmileté gymnázium:

Řádné termíny:
18. dubna 2017 (úterý)
20. dubna 2017 (čtvrtek)

Náhradní termíny:
11. května 2017 (čtvrtek)
12. května 2017 (pátek)

dálkové čtyřleté gymnázium:

Řádné termíny:
12. dubna 2017 (středa)
19. dubna 2017 (středa)

Náhradní termíny:
11. května 2017 (čtvrtek)
12. května 2017 (pátek)

střední odborná škola – denní studium:

Řádné termíny:
12. dubna 2017 (středa)
19. dubna 2017 (středa)

Náhradní termíny:
11. května 2017 (čtvrtek)
12. května 2017 (pátek)

střední odborná škola – dálkové studium:

Řádné termíny:
12. dubna 2017 (středa)
19. dubna 2017 (středa)

Náhradní termíny:
11. května 2017 (čtvrtek)
12. května 2017 (pátek)

Obsah přijímacích zkoušek:

Uchazeči o studium budou skládat v jednom dni tyto testy:

 • jednotné (státní) testy z českého jazyka a literatury (ČJL)
 • jednotné (státní) testy z matematiky (MA).

Informace o podobě, obsahu a náročnosti státních testů z MAT a ČJ  můžete získat na internetových stránkách www.cermat.cz společnosti CERMAT, která tyto testy pro naši školu zabezpečuje.

Kritéria pro I. kolo přijímacího řízení na Bankovní akademii:

Je stanovena tato váha důležitosti jednotlivých částí zkoušek ve všech otevíraných oborech:

SOŠ – denní i dálkové studium

 • z 60% státní přijímací zkouška v 1. kole (MA – 30% a ČJL 30 %)
 • 20% vysvědčení z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
 • 20% pohovor (motivace ke studiu a studijní předpoklady)

Gymnázium osmileté – denní studium, čtyřleté dálkové studium

 • z 60% státní přijímací zkouška v 1. kole (MA – 30% a ČJL 30 %)
 • 20% -  vysvědčení  z 1. pololetí 5. ročníku ZŠ
 • 10% - předmětové soutěže
 • 10% - pohovor (studijní předpoklady)

Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 1. 3. 2017 na studijním oddělení naší školy nebo ji poslat doporučeně poštou.

Důležité odkazy

 1. Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 se řídí § 60 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který je možné nalézt na:
  http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-1-1-2017-do-31-8-2017
 2. Informace o prováděcích právních předpisech a formulář přihlášky ke vzdělávání:
  http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
 3. Podrobné informace k organizaci a hodnocení centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a matematiky jsou uvedeny na webových stránkách CZVV:
  http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html.

 

Všechny uchazeče, kteří naši školu ještě nenavštívili, si dovolujeme pozvat na

Dny otevřených dveří, které se budou konat:

02.02.2017 (16:00 – 18:30);

18.02.2017 (10:00 – 13:00) – sobotní akce s ukázkami řešení cvičných testů

01.03.2017 (16:00 – 18:30);

v budově Bankovní akademie, Kodaňská 54/10, Praha 10.

V Praze 25. 1. 2017                    
PhDr. Dana Brdková, ředitelka Bankovní akademie

Ke stažení

PDF Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2017/18, 148 kB

Další

MS Word Informace o Státních přijímacích zkouškách 2017, 19 kB

MS Word Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017, 15 kB

Další informace

Pro případné dotazy, jakož i pro přijímání přihlášek, jsme Vám k dispozici na dnech otevřených dveří nebo kdykoli po telefonické domluvě na čísle 210 088 811.

Škola nepožaduje lékařské potvrzení.

Přihláška

MS Excel Přihláška pro denní studium, 28 kB

MS Excel Přihláška pro dálkové studium, 27 kB

Kontakt

PhDr. Dana Brdková
ředitelka Bankovní akademie
724 709 168  210 088 848  dana.brdkova@bankovniakademie.cz

Ing. Mgr. Lara Turinová
zástupkyně ředitelky Bankovní akademie
602 675 167  210 088 811  lara.turinova@bankovniakademie.cz

Kateřina Simonová
studijní oddělení, nábor studentů
602 679 671  210 088 811  katerina.simonova@bankovniakademie.cz