Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

MS Word Informace o Státních přijímacích zkouškách 2017, 19 kB

MS Word Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017, 15 kB

Další informace

Pro případné dotazy, jakož i pro přijímání přihlášek, jsme Vám k dispozici na dnech otevřených dveří nebo kdykoli po telefonické domluvě na čísle 210 088 811.

Škola nepožaduje lékařské potvrzení.

Přihláška

MS Excel Přihláška pro denní studium, 28 kB

MS Excel Přihláška pro dálkové studium, 27 kB

Kontakt

PhDr. Dana Brdková
ředitelka Bankovní akademie
724 709 168  210 088 848  dana.brdkova@bankovniakademie.cz

Ing. Mgr. Lara Turinová
zástupkyně ředitelky Bankovní akademie
602 675 167  210 088 811  lara.turinova@bankovniakademie.cz

Kateřina Simonová
studijní oddělení, nábor studentů
602 679 671  210 088 811  katerina.simonova@bankovniakademie.cz