Výchovný poradce a preventista

Náplň:

  1. Poskytuje studentům, rodičům a ostatním pedagogům informace a informační materiál o své činnosti a o činnosti jiných organizací a institucí zabývajících se poradenstvím a prevencí
  2. Organizuje některé preventivní a vzdělávací akce školy
  3. Podílí se na zlepšování spolupráce školy a rodičů
  4. Snaží se vytvořit příznivé klima pro zlepšování schopností a dovedností studentů s poruchami učení a studentů nadaných
  5. Poskytuje karierové poradenství (volba povolání, VŠ, VOŠ)
  6. Pomáhá při řešení problémů studentů a rodičů (náročné životní situace, školní neúspěšnost aj.)
  7. Naše škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou na Praze 3 a 10.

Kontakt:

Mgr. Jana Perlíková

255 785 717  210 088 894  602 678 206

jana.perlikova@bankovniakademie.cz

Konzultační hodiny:

PÁ: 13:30 dle domluvy