Ematurity

Ematurity.cz

Vysoká škola finanční a správní nabízí budoucím maturantům pomocnou ruku.
Každý rok nás média zásobují nepřebernými informacemi o tom, kolik studentů u státní (společné části) maturitní zkoušky neuspělo či jak problematické jsou zkoušky pro budoucí maturanty. Záměrem univerzity je jim při přípravě na zkoušku z dospělosti vydatně pomoct a shodit z nich část psychického břímě, které pro ně tato zkouška znamená. To byl jeden ze základních motivů vzniku nového portálu, který od února naleznete na internetových stránkách:

www.ematurity.cz

 

Moderní audiovizuální pomůcka

Portál bude moderní audiovizuální pomůckou při přípravě na ukončení studia na střední škole a bude obsahovat celou řadu videí ze všech tří základních maturitních oblastí, tj. matematiky, anglického a českého jazyka. Všechno bude pro návštěvníky webu k zhlédnutí bezplatně a bez jakékoliv nutnosti registrace.

Realizační tým

Tým podílející se na tvorbě portálu se skládá ze zaměstnanců napříč Společenstvím škol. Pracovní skupinu tak tvoří nejenom zaměstnanci Educo Uni Group a lektoři VŠFS, ale i pedagogové Bankovní akademie, kteří mají se státními maturitami bohaté zkušenosti. Došlo tak k přirozenému propojení, které ukázalo, že spolupráce v rámci společenství může být přínosnější než jen spolupráce v rámci jedné instituce, takříkajíc „na vlastním písečku“. Naše univerzita navíc prokázala, že je schopná přizpůsobit se požadavkům mladé generace na výuku a nabídnout jí i tímto způsobem perspektivu dalšího atraktivního studia. Při vlastní realizaci mimo jiné využila technického zázemí Multimediálního centra v Estonské.

Ematurity.cz

Ve výsledku středoškolský student může v rámci svého internetového prohlížeče zhlédnout simulaci maturitní zkoušky z anglického jazyka včetně rozborů pedagogů. V matematické části maturant pronikne do tajů funkcí nebo třeba algebry za doprovodu hlasu prorektora Petra Budinského nebo si spočítá jeden z ilustračních příkladů spolu s vedoucím Katedry informatiky a matematiky Ivanem Havlíčkem. V jazyce mateřském přiblíží šarmantní pedagožka Bankovní akademie Dana Brdková specifika této zkoušky. Výhodou je, že díky online výuce může VŠFS poskytovat vzdělání komukoliv bez jakéhokoliv časového nebo geografického omezení.

Je to jen začátek

Vnímáme, že je potřeba, aby univerzita neustrnula pouze na tomto projektu, ale aby v budoucnu vznikly další audiovizuální podpory studia, protože jen tak se můžeme zařadit mezi školy moderního „střihu“. Věříme, že se portál celkově bude líbit, a těšíme se, že se k jeho další podobě v rámci diskuze vyjádří sami jeho návštěvníci. A určitě jej budeme nadále vylepšovat.

Co se děje nyní

Jaký je současný stav projektu? Celý leden se pilně natáčí, filmová klapka klape, programátoři programují a my pevně věříme, že náš portál spatří světlo internetového světa k prvnímu únoru, který jsme si vytyčili jako den oficiálního spuštění. Nenechte si ujít seznámení s našimi virtuálními průvodci vojákem Švejkem, Harry Potterem a Albertem Einsteinem a přijďte se na naše stránky podívat.