Školné

Školné v denní formě pro školní rok 2016/17: 33 000,- Kč
Školné v dálkové formě pro školní rok 2016/17:        26 000,- Kč