Maturitní zkouška

Termíny maturitní zkoušky - jaro 2017

MŠMT v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2017 na tyto dny: 11. dubna 2017 (písemná práce z českého jazyka a literatury) a na pracovní dny v období od 2. května 2017 do 9. května 2017.

MS Word Maturitní zkouška 2017, 22 kB

PDF Maturitní zkouška 2017, 171 kB

 

Maturitní okruhy

PDF Gymnázium 2016-2017, 494 kB

PDF SOŠ 2016-2017, 283 kB

PDF Tematické okruhy ke 3. společné části ústní zkoušky společné části MZ Bankovní akademie 2016-2017, 60 kB

 

Seznam četby k maturitní zkoušce

MS Word Školní seznam literárních děl k maturitě školní rok 2016/2017, 21 kB

PDF Školní seznam literárních děl k maturitě školní rok 2016/2017, 163 kB

 

PDF Vyhláška č. 177/2009 Sb., 2.5 MB

Vyhláška 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Úplné znění účinné od 1. října 2016 s vyznačenými změnami podle vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 311/2016 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb.

 

PDF Přihláška k maturitní zkoušce, 62 kB