Maturitní zkouška

Termíny maturitní zkoušky - jaro 2018

MŠMT v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2017 na tyto dny: 11. dubna 2018 (písemná práce z českého jazyka a literatury) a na pracovní dny v období od 2. května 2018 do 9. května 2018.

MS Word Maturitní zkouška 2018, 23 kB

Maturitní okruhy

MS Word Gymnázium 2017/2018, 25 kB

MS Word Střední odborná škola 2017/2018, 19 kB

Seznam četby k maturitní zkoušce

MS Word Školní seznam literárních děl k maturitě školní rok 2017/2018, 21 kB

 

PDF Vyhláška č. 177/2009 Sb., 2.5 MB

Vyhláška 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Úplné znění účinné od 1. října 2016 s vyznačenými změnami podle vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 311/2016 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb.

 

PDF Přihláška k maturitní zkoušce, 62 kB