Vedení školy

Bohuslava Šenkýřová
předsedkyně představenstva

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
člen

Ing. Bohuslav Šenkýř
člen

Vedení gymnázia

PhDr. Dana Brdková
ředitelka Bankovní akademie
724 709 168  210 088 848 dana.brdkova@bankovniakademie.cz

PhDr. Marek Matějka
zástupce ředitelky
210 088 811  marek.matejka@bankovniakademie.cz